Vitam curare


Forum Vitam curare Strona Główna -> Powołania / De virginibus :) -> nowe ordo
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
nowe ordo
PostWysłany: Pon 10:00, 04 Lip 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Tak dla informacji.

I. Istota i skutki konsekracji dziewic
1. Zwyczaj konsekrowania dziewic wywodzący się z pierwotnego Kościoła, doprowadził do powstania uroczystego obrzędu, przez który dziewica staje się osobą poświęconą, wielkim znakiem miłości Kościoła do Chrystusa i eschatologicznym obrazem niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia. Przez ten obrzęd Kościół wyraża swą miłość do dziewictwa i błaga w nim Boga o łaskę dla dziewic i o zstąpienie na nie Ducha Świętego.

II. Główne obowiązki dziewic

2. Dziewice poświęcone Bogu, z natchnienia Ducha Świętego ślubują czystość, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim.
Dziewice chrześcijańskie, zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami, powinny się oddawać pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie.
Zaleca się usilnie dziewicom, aby dla lepszego spełniania obowiązku modlitwy odmawiały codziennie Liturgię Godzin, zwłaszcza Jutrznię i Nieszpory. W ten sposób, łącząc swój głos z głosem Chrystusa, Najwyższego Kapłana, oraz Kościoła świętego będą nieustannie wielbić Ojca niebieskiego i wstawiać się za zbawienie świata.

III. Komu można udzielać konsekracji dziewic

3. Do konsekracji dziewic można dopuszczać mniszki oraz kobiety żyjące w świecie.
4. Do konsekracji można dopuszczać mniszki, które:
a)nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie, czyli jawnie w stanie przeciwnym czystości;
b)złożyły profesję zakonną w ciągu tego samego obrzędu albo złożyły ją poprzednio;
c)należą do rodziny zakonnej, której przysługuje prawo do konsekracji czy to na podstawie starego zwyczaju, czy na mocy pozwolenia świeżo uzyskanego od kompetentnej władzy.
5. Do konsekracji można dopuszczać dziewice żyjące w świecie, które:
a)nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie, czyli jawnie w stanie przeciwnym czystości:
b)według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje daję rękojmię, że wytrwają w życiu czystym i poświęconym Kościołowi i bliźnim;
c)zostały dopuszczone do konsekracji przez biskupa ordynariusza miejsca.
Do biskupa należy ustalenie sposobu w jaki dziewice prowadzące życie świeckie mają się zobowiązać do zachowania dziewictwa na zawsze.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 10:04, 04 Lip 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

1. Wypada, aby konsekracja dziewic odbyła się w Oktawie Wielkanocy lub w uroczystości, zwłaszcza związane z tajemnicą Wcielenia, w niedziele, w święto Najświętszej Maryi Panny lub świętych dziewic.
2. W oznaczonym dniu, poprzedzającym obrzęd konsekracji, lub przynajmniej w przeddzień, dziewce mające przyjąć konsekrację przedstawią się biskupowi, który jako pasterz i ojciec diecezji odbędzie z nimi rozmowę.
3. Ponieważ dziewice żyjące w świecie zwykle służą dziełom diecezjalnym i biskup dopuszcza je do konsekracji, obrzęd powinien się odbyć w kościele katedralnym, chyba że okoliczności i zwyczaje miejscowe przemawiają przeciw temu.
[...]
8. Oprócz tego, co jest potrzebne do odprawienia Mszy świętej należy przygotować:
a)Pontyfikał Rzymski,
b)welony, obrączki oraz inne oznaki konsekracji, które według miejscowych przepisów albo zwyczajów należy wręczyć dziewicom.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 10:11, 04 Lip 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Cytat:
Weź, Panie, w opiekę i obronę te siostry, które błagają o Twoją pomoc
i pragną się umocnić w otrzymanej łasce.
Broń je przed wrogiem, który im świętsze widzi zamiary,
tym przebieglejszych podstępów używa dla ich zniszczenia.
Niech nie odbierze im chwały czystości,
wkradając się do duszy przez bramę niedbalstwa
i skłaniając dziewice do niewierności złożonym przyrzeczeniom.
Niech więc Duch Święty udzieli im
roztropnego umiarkowania i mądrej dobroci,
powagi i łagodności, czystości i wolności.
Niech płoną miłością ku Tobie i nie kochają niczego poza Tobą.
Niech zasługują swoim życiem na pochwałę, ale jej nie pragną.
Nich wielbią Ciebie przez świętość ciała i czystość duszy.
Niech Tobie służą w miłości i bojaźni.
Ty bądź ich chwałą, radością i pragnieniem.
Bądź dla nich pociechą w smutku,
radą w niepewności, obroną przed krzywdą,
cierpliwością w ucisku, dostatkiem w ubóstwie,
pokarmem w poście, lekarstwem w chorobie.
Niech wszystko znajdą w Tobie,
bo ponad wszystko wybrały Ciebie.


z modlitwy konsekracyjnej


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 18:32, 31 Lip 2011
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

Smile

DE BENEDICTIONE ET CONSECRATIONE VIRGINUM

Benedictio, et consecratio Virginum fieri debet in Epiphania Domini, vel in Albis Paschalibus, aut in Natalitiis Apostolorum, seu in Dominicis diebus. Die vero praecedenti, hora vespertina, vel etiam mane, antequam Pontifex ad Missam se paret, in loco convenienti, praesentantur ei Virgines benedicendae; qui de earum aetate, et proposito singulariter singulas, videlicet, an annum vigesimum quintum compleverint, si voluntatem, et propositum servandae virginitatis habeant, diligenter inquirit; et insuper seorsum cum qualibet de vita, et conscientia, et carnis integritate. Quo facto, super altari in cornu Epistolae locantur pro Virginibus benedicendis vestes, vela, annuli, et torques, sive coronae, tempore suo Virginibus tradenda. Deputantur paranymphae matronae seniores, et propinquae earum, quae Virgines associant, et praecedunt, collocant, ac deducunt ad Pontificem, et reducunt. Ordinatur etiam in Ecclesia papilio, aut alius locus conveniens paratur, in quo Virgines ipsae conveniunt, et suo tempore se vestiunt benedictis vestibus. Post haec, hora congrua, Pontifex paratus omnibus Pontificalibus paramentis, procedit more consueto ad Missam, et in ea usque adAlleluia, sive ultimum Versum Tractus, vel Sequentiae exclusive.

Missa dicitur de die, cum Collecta pro Virginibus, sub uno Per Dominum.

Oratio

Da, quaesumus, Domine, his famulabus tuis, quas virginitatis honore dignatus es decorare, inchoati operis consummatum effectum; et, ut perfectam tibi offerant plenitudinem, initia sua perducere mereantur ad finem. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Dicto Graduali, Tractu, vel Sequentia, usque ad ultimum Versum exclusive, Pontifex sedet cum mitra super faldistorium, ante medium altaris praeparatum. Virgines vero in vestibus, quibus in monasterio usae sunt, sine velis, sine mantellis, et sine cucullis e monasterio egressae, associatae singulae a duabus matronis senioribus, et propinquis, ac velis ante faciem demissis, Ecclesiam ingrediuntur; et Archipresbyter superpelliceo et pluviali indutus cantat competenti voce hanc Antiphonam:
Prudentes virgines, aptate vestras lampades, ecce sponsus venit, exite obviam ei.

Virgines vero audientes vocem Archipresbyteri, et accendentes cereos suos, progrediuntur binae, et binae, Archipresbyter vero praecedens statuit eas extra chorum, ut facies ad altare majus vertant, et Pontificem coram altari sedentem possint videre, et ipse eas. Tunc idem Archipresbyter in parte Virginum stans, dicit competenti voce, in tono lectionis, ad Pontificem, Virginibus genuflectentibus:

Reverendissime Pater, postulat sancta mater Ecclesia catholica, ut has praesentes Virgines dignemini benedicere, et consecrare, ac Domino nostro Jesu Christo, summi Dei Filio, desponsare.

Pontifex interrogat, dicens: Scis illas dignas esse?

Respondet Archipresbyter: Quantum humana fragilitas nosse sinit, credo et testificor illas dignas esse.

Tunc Pontifex adhuc sedens cum mitra, dicit ad circumstantes:

Auxiliante Domino Deo, et Salvatore nostro Jesu Christo, eligimus has praesentes Virgines benedicere, et consecrare, ac Domino nostro Jesu Christo, summi Dei Filio, desponsare.

Deinde Pontifex vocat Virgines in cantu, dicens: Venite.

Virgines respondent: Et nunc sequimur.

Surgentes mox seriatim veniunt usque ad introitum chori, exterius tamen genua flectentes.

Tunc Pontifex eas secundo altius vocat in cantu, dicens: Venite.

Virgines surgentes respondent, similiter in cantu, dicentes: Et nunc sequimur in toto corde.

Deinde useque ad medium chori procedunt, et ibi genua flectunt.
Tunc Pontifex tertio altius vocat eas, in cantu, dicens:
Venite, filiae, audite me, timorem Domini docebo vos.

Virgines vero surgentes respondent cantantes Antiphonam:
Et nunc sequimur in toto corde, timemus te, et quaerimus faciem tuam videre, Domine, ne confundas nos, sed fac nobis juxta mansuetudinem tuam, et secundum multitudinem misericordiae tuae.

Et praemissa cantantes Virgines, magis appropinquantes ascendunt in Presbyterium; ubi omnes coram Pontifice genuflectunt; et capita profunde, quasi usque ad terram, inclinant. Deinde singulae successive caput aliquantulum erigentes, cantant etiam hunc Versum:
Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, ut non dominetur mei omnis injustitia.

Quo per singulas dicto, surgunt omnes, et a matronis praedictis seriatim ordinantur, stantes ibidem in modum coronae coram Pontifice, congruo tamen spatio distantes ab eo. Tunc Pontifex hortatur illas publice ad amplectendum, et servandum sanctae virginitatis propositum: et mox interrogat eas palam, et communiter dicens:
Vultis in sanctae virginitatis proposito perseverare?

Et singulae respondent: Volumus.

Tunc unaquaeque sigillatim genuflectit coram eo; et immissis manibus junctis inter ambas manus Pontificis, Pontifex interrogat quamlibet dicens:
Promittis te virginitatem perpetuo servare?

Respondet illa: Promitto.

Et Pontifex dicit: Deo gratias.

Illa vero osculatur manus Pontificis, surgitque, et ad suum locum revertitur et genuflectit. Omnibus autem sic per ordinem expeditis, et ad sua loca reversis, et genuflexis, Pontifex communiter omnes interrogat, dicens:
Vultis benedici, et consecrari, ac Domino nostro Jesu Christo, summi Dei Filio, desponsari?

Respondent omnes: Volumus.

Post haec Pontifex ante altare super faldistorium procumbit cum mitra; et ministri hinc, et inde genuflectunt; Virgines vero post Pontificem super tapetia, in modum coronae, se prosternunt: et cantores incipiunt, et prosequuntur Litanias.

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de coelis Deus, miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis.
Sancte Michael, ora pro nobis.
Sancte Gabriel, ora pro nobis.
Sancte Raphael, ora pro nobis.
Omnes sancti Angeli, et Archangeli, orate pro nobis.
Omnes sancti beatorum Spirituum ordines, orate pro nobis.
Sancte Joannes Baptista, ora pro nobis.
Sancte Joseph, ora pro nobis.
Omnes sancti Patriarchae, et Prophetae, orate pro nobis.
Sancte Petre, ora pro nobis.
Sancte Paule, ora pro nobis.
Sancte Andrea, ora pro nobis.
Sancte Jacobe, ora pro nobis.
Sancte Joannes, ora pro nobis.
Sancte Thoma, ora pro nobis.
Sancte Jacobe, ora pro nobis.
Sancte Philippe, ora pro nobis.
Sancte Bartholomaee, ora pro nobis.
Sancte Matthaee, ora pro nobis.
Sancte Simon, ora pro nobis.
Sancte Thadaee, ora pro nobis.
Sancte Mathia, ora pro nobis.
Sancte Barnaba, ora pro nobis.
Sancte Luca, ora pro nobis.
Sancte Marce, ora pro nobis.
Omnes sancti Apostoli, et Evangelistae, orate pro nobis.
Omnes sancti Discipuli Domini, orate pro nobis.
Omnes sancti Innocentes, orate pro nobis.
Sancte Stephane, ora pro nobis.
Sancte Laurenti, ora pro nobis.
Sancte Vincenti, ora pro nobis.
Sancte Fabiane et Sebastiane, ora pro nobis.
Sancte Joannes et Paule, ora pro nobis.
Sancte Cosma et Damiane, ora pro nobis.
Sancte Gervasi et Protasi, ora pro nobis.
Omnes sancti Martyres, orate pro nobis.
Sancte Silvester, ora pro nobis.
Sancte Gregori, ora pro nobis.
Sancte Ambrosi, ora pro nobis.
Sancte Augustine, ora pro nobis.
Sancte Hieronyme, ora pro nobis.
Sancte Martine, ora pro nobis.
Sancte Nicolae, ora pro nobis.
Omnes sancti Pontifices, et Confessores, orate pro nobis.
Omnes sancti Doctores, orate pro nobis.
Sancte Antoni, ora pro nobis.
Sancte Benedicte, ora pro nobis.
Sancte Bernarde, ora pro nobis.
Sancte Dominice, ora pro nobis.
Sancte Francisce, ora pro nobis.
Omnes sancti Sacerdotes, et Levitae, orate pro nobis.
Omnes sancti Monachi, et Eremitae, orate pro nobis.
Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis.
Sancta Agatha, ora pro nobis.
Sancta Lucia, ora pro nobis.
Sancta Agnes, ora pro nobis.
Sancta Caecilia, ora pro nobis.
Sancta Catharina, ora pro nobis.
Sancta Anastasia, ora pro nobis.
Omnes sanctae Virgines et Viduae, orate pro nobis.
Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis.
Propitius esto, parce nobis, Domine.
Propitius esto, exaudi nos, Domine.
Ab omni malo, libera nos, Domine.
Ab omni peccato, libera nos, Domine
Ab ira tua, libera nos, Domine.
A subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine.
Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine.
Ab ira, et odio, et omni mala voluntate, libera nos, Domine.
A spiritu fornicationis, libera nos, Domine.
A fulgure et tempestate, libera nos, Domine.
A flagello terraemotus, libera nos, Domine.
A peste, fame, et bello, libera nos, Domine.
A morte perpetua, libera nos, Domine.
Per mysterium sanctae incarnationis tuae, libera nos, Domine.
Per adventum tuum, libera nos, Domine.
Per nativitatem tuam, libera nos, Domine.
Per baptismum, et sanctum jejunium tuum, libera nos, Domine.
Per crucem, et passionem tuam, libera nos, Domine.
Per mortem, et sepulturam tuam, libera nos, Domine.
Per sanctam resurrectionem tuam, libera nos, Domine.
Per admirabilem ascensionem tuam, libera nos, Domine.
Per adventum Spiritus Sancti paracliti, libera nos, Domine.
In die judicii, libera nos, Domine.
Peccatores, te rogamus, audi nos.
Ut nobis parcas, te rogamus, audi nos.
Ut nobis indulgeas, te rogamus, audi nos.
Ut ad veram poenitentiam nos perducere digneris, te rogamus, audi nos.
Ut Ecclesiam tuam sanctam regere, et conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut Domnum apostolicum, et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut Regibus, et Principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem largiri digneris, te rogamus, audi nos.
Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris, te rogamus, audi nos.
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare, et conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut mentes nostras ad coelestia desideria erigas, te rogamus, audi nos.
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas, te rogamus, audi nos.
Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eripias, te rogamus, audi nos.
Ut fructus terrae dare, et conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris, te rogamus, audi nos.

Et postquam dictum fuerit, Ut omnibus fidelibus, etc. et a choro responsum: R. Te rogamus, audi nos. Pontifex surgit cum mitra, et vertens se ad Virgines prostratas, tenens baculum Pastoralem in sinistra, in pristino tono dicit, primo:

Ut praesentes ancillas tuas bene+ dicere digneris. R. Te rogamus, audi nos.

Ut praesentes ancillas tuas bene+ dicere, et sancti + ficare digneris. R. Te rogamus, audi nos.

Quibus dictis, Pontifex redit ad accubitum, cantoribus Litanias, ubi dimiserant, reassumentibus, et perficientibus.

Ut nos exaudire digneris, te rogamus, audi nos.
Fili Dei, te rogamus, audi nos.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.


Quibus finitis, surgunt omnes, et dicitur Hymnus:

Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratis,
Quae tu creasti, pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus.
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Pontifice, sine mitra ante altare genuflexo, incipiente, et choro illum prosequente usque in finem: primo Versu dicto, Pontifice surgente et usque ad finem ejusdem Hymni sine mitra stante. Hymno dicto, Virgines ad papilionem, seu ad alium locum idoneum proximiorem, ad hoc ordinatum, revertuntur. Pontifex vero coram altari stans, deposita mitra, benedicit Virginum vestes, dicens:

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum Spiritu tuo.

Oremus.
Deus aeternorum bonorum fidelissime promissor, certissime persolutor, qui vestimentum salutis et indumentum aeternae jucunditatis tuis fidelibus promisisti, clementiam tuam suppliciter exoramus, ut haec indumenta, humilitatem cordis, et contemptum mundi significantia, quibus famulae tuae sancto visibiliter sunt informandae proposito, propitius bene + dicas; ut beatae castitatis habitum, quem, te inspirante, suscipiunt, te protegente, custodiant; et quas venerandae vestibus promissionis induis temporaliter, beata facias immortalitate vestiri. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Oremus.
Domine Deus, bonarum virtutum dator, et omnium benedictionum largus infusor, te obnixis precibus deprecamur, ut has vestes bene + dicere, et sancti + ficare digneris, quas famulae tuae pro indicio cognoscendae religionis induere se volunt; ut inter reliquas feminas tibi cognoscantur dicatae. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Oremus.
Exaudi, omnipotens Deus, preces nostras; et has vestes, quas famulae tuae ad seipsas operiendas exposcunt, uberrimae benedictionis imbre perfunde, sicut perfudisti oram vestimentorum Aaron benedictione unguenti, profluentis a capite in barbam; et sicut benedixisti vestes omnium religiosorum tibi per omnia placentium, ita eas bene + dicere, et sancti + ficare digneris: ac praest, clementissime Pater, ut supradictis famulabus tuis sint hae vestes salutis protectio, hae cognitio religionis, hae initium sanctitatis, hae contra omnia tela inimici robusta defensio, ut centesimi muneris opulentia, perseverante continentia, ditentur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Et vestes aqua benedicta aspergit; quae portantur Virginibus ad locum, ad quem divertunt; ubi dimissis quotidianis vestibus, induunt benedictas.

Pontifex autem stans, ut supra, benedicit vela Virginum, dicens:

Oremus.
Suppliciter te, Domine, rogamus, ut super has vestes ancillarum tuarum capitibus imponendas, bene + dictio tua benigna descendat; et sint hae vestes benedictae, consecratae, immaculatae, et sanctae. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Oremus.
Caput omnium fidelium, Deus, et totius corporis salvator, haec operimenta velaminum, quae famulae tuae propter tuum, tuaeque Genitricis beatissimae Virginis Mariae amorem suis capitibus sunt impositurae, dextera tua sancti+ fica: et hoc, quod per illa mystice datur intelligi, tua semper custodia, corpore pariter, et animo incontaminato custodiant; ut quando ad perpetuam Sanctorum remunerationem venerit, cum prudentibus et ipsae virginibus praeparatae, te perducente, ad sempiternae felicitatis nuptias introire mereantur. Qui vivis, et regnas Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Et vela ipsa aqua benedicta aspergit.

Post haec stans adhuc, ut supra, Pontifix benedicit annulos, dicens:

Oremus.
Creator, et conservator humani generis, dator gratiae spiritualis, et largitor humanae salutis; tu, Domine, emitte bene + dictionem tuam super hos annulos; ut, quae eos gestaverint, coelesti virtute munitae, fidem integram, fidelitatemque sinceram teneant; sicut sponsae Christi virginitatis propositum custodiant, et in castitate perpetua perseverent. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Et aqua benedicta eos aspergit.

Tum stans adhuc sine mitra Pontifex, benedicit torques, sive coronas, dicens:

Oremus.
Bene + dic, Domine, ornamenta ista, et praesta, per invocationem tui nominis, ut quaecumque ea portaverint, si tibi fideliter servierint, coronam, quam illa designat, in coelo percipere mereantur. Qui in Trinitate perfecta vivis, et regnas Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Deinde eas aqua benedicta aspergit.

His expletis, Virgines, benedictis vestibus, exceptis velis, indutae, binae et binae, seriatim redeunt ad Pontificem, cantantes Responsorium:

Regnum mundi, et omnem ornatum saeculi contempsi propter amorem Domini nostri Jesu Christi: * Quem vidi, quem amavi, in quem credidi, quem dilexi. V. Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. * Quem vidi, quem amavi, in quem credidi, quem dilexi.

Tum disponuntur a paranymphis ante altare genuflexae coram Pontifice, in modum coronae, vultibus demissis: Pontifex vero surgit, mitra deposita, et versus ad eas, dicit:

Oremus.
Respice, Domine, propitius super has famulas tuas, ut sanctae virginitatis propositum, quod, te inspirante, susceperunt, te gubernante, custodiant. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus.

Deinde dicit competenti voce, extensis manibus ante pectus, Praefationem:

Per omnia saecula saeculorum. R. Amen.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et justum est.

Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, castrorum corporum benignus habitator, et incorruptarum Deus amator animarum. Qui humanam substantiam, in primis hominibus diabolica fraude vitiatam, ita in Verbo tuo, per quod omnia facta sunt, reparas, ut eam non solum ad primae originis innocentiam revoces, sed etiam ad experientiam aeternorum bonorum, quae novo in saeculo sunt habenda, perducas; et obstrictos adhuc conditione mortalium, jam ad similitudinem provehas Angelorum. Respice, Domine, super has famulas tuas, quae in manu tua continentiae suae propositum collocantes, tibi devotionem suam offerunt, a quo et ipsae vota assumpserunt. Quomodo enim animus mortali carne circumdatus, legem naturae, libertatem licentiae, vim consuetudinis, et stimulos aetatis evinceret, nisi tu, Deus, per liberum arbitrium hunc in eis amorem virginitatis clementer accenderes, tu hanc cupiditatem in earum cordibus benignus aleres, tu fortitudinem ministrares. Effusa namque in omnes gentes gratia tua, ex omni natione, quae sub coelo est, in stellarum innumerabilem numerum, novi Testamenti heredibus adoptatis, inter ceteras virtutes, quas filiis suis non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, sed de Spiritu Sancto tuo genitis indidisti, etiam hoc donum in quas mentes de largitatis tuae fonte defluxit, ut cum honorem nuptiarum nulla interdicta minuisset, ac super sanctam conjugium nuptialis benedictio permaneret, exsisterent tamen sublimiores animae, quae in viri, ac mulieris copula fastidirent connubium, concupiscerent Sacramentum, nec imitarentur, quod nuptiis agitur, sed diligerent quod nuptiis praenotatur. Agnovit auctorem suum beata virginitas, et aemula integritatis angelicae, illius thalamo, illius cubiculo se devovit, qui sic perpetuae virginitatis est sponsus, quemadmodum perpetuae virginitatis est filius. Implorantibus ergo auxilium tuum, Domine, et confirari se benedi + ctionis tuae consecratione cupientibus, da protectionis tuae munimen, et regimen, ne hostis antiquus, qui excellentiora studia subtilioribus infestat insidiis, ad obscurandam perfectae continentiae palam, per aliquam mentis serpat incuriam, et rapiat de proposito virginum, quod etiam moribus decet inesse nupturam. Sit in eis, Domine, per donum Spiritus tui prudens modestia, sapiens benignitas, gravis lenitas, casta libertas. In charitate ferveant, et nihil extra te diligant. Laudabiliter vivant, laudarique non appetant. Te in sanctitate corporis, te in animae suae puritate glorificent. Amore te timeant, Amore tibi serviant. Tu eis sis honor, tu gaudium, tu voluntas; tu in moerore solatium; tu in ambiguitate consilium; tu in injuria defensio; in tribulatione patientia; in paupertate abundantia, in jejunio cibus; in infirmitate medicina.
In te habeant omnia, quem diligere appetant super omnia, per te, quod sunt professae, custodiant. Scrutatori pectorum non corpore placiturae, sed mente, transeant in numerum puellarum sapientum, ut coelestem Sponsum, virtutum accensis lampadibus, cum oleo praeparationis exspectent, nec turbatae improviso Regis adventu, sed securae, cum lumine, et praecedentium Virginum choro junctae, jucundanter occurrant: et ne excludantur cum stultis, se regalem januam cum sapientibus Virginibus, licenter introeant, et in Agni tui perpetuo comitatu probabiles mansura castitate permaneant. Quatenus centesimi fructus, dono virginitatis decorari, te donante, mereantur.

Quod sequitur, dicit submissa voce legendo; ita tamen quod a circumstantibus audiatur:

Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Tum Pontifex, accepta mitra, incipit, schola prosequente, Responsorium:
Veni, electa mea, et ponam in te thronum meum. * Quia concupivit rex speciem tuam. V. Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam. * Quia concupivit rex speciem tuam.

Incepto Responsorio, sedet Pontifex cum mitra, et eo finito, surgunt Virgines; et duae primae ex eis praesentantur a paranymphis Pontifici, coram quo humiliter genua flectunt, cantantes simul Antiphonam:
Ancilla Christi sum, ideo me ostendo servilem habere personam.

Qua dicta, Pontifex interrogat illas palam, dicens:
Vultis persistere in sancta virginitate, quam professae estis?

Et illae simul respondent: Volumus.

Tum Pontifex imponit velum super caput cujuslibet quod dependeat super scapulas, et super pectus, et usque ad oculos, singulis dictis:
Accipe velamen sacrum, quo cognoscaris mundum contempsisse, et te Christo Jesu veraciter humiliterque, toto cordis annisu, sponsam perpetualiter subdidisse, qui te ab omni malo defendat, et ad vitam perducat aeternam. R. Amen.

Ambabus velatis, ambae simul genuflexae, ut erant, cantant hanc Antiphonam:
Posuit signum in faciem meam, ut nullum praeter eum amatorem admittam.

Quo facto, reducuntur a matronis praedictis ad loca ordinis sui, ubi prius erant; et aliae duae, quae post illas in ordine sequuntur, praesentantur Pontifici, coram quo simili modo genua flectunt, cantant, et velantur, ut primae. Omnibus autem sic velatis, deposita mitra, surgit Pontifex, et stans versus ad illas, dicit:

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Famulas tuas, Domine, tuae custodia muniat pietatis, ut virginitatis sanctae propositum, quod, te inspirante, susceperunt, te protegente, illaesum custodiant. Qui vivis, et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Tum Pontifex, accepta mitra, vocat Virgines, incipiens Antiphonam, schola prosequente:
Desponari, dilecta, veni, hiems transiit, turtur carnit, vineae florentes redolent.

Qua incepta, sedet Pontifex cum mitra, et ea finita, illae, quae primae venerant ad recipiendum velum, praesentantur Pontifici a matronis praedictis, eo modo, et ordine, sicut prius. Tunc Pontifex accipiens annulum cum dextera sua, et dexteram manum virginiscum sinistra manu sua, et mittens annulum ipsum digito annulari dexterae manus Virginis, desponsat illas Jesu Christo, dicens singulis:
Desponso te Jesu Christo, Filio summi Patris, qui te illaesam custodiat. Accipe ergo annulum fidei, signaculum Spiritus Sancti, ut sponsa Dei voceris, et si ei fideliter servieris, in perpetuum coroneris. In nomine Pa+ tris, et Fi + lii, et Spiritus + Sancti. R. Amen.

Quo facto, ambae simul genuflexae, decantant Antiphonam:
Ipsi sum desponsata, cui Angeli serviunt, cujus pulchritudinem sol et luna mirantur.

Qua cantata, reducuntur a matronis praedictis ad loca sua, et aliae duae, quae illas sequuntur in ordine, praesentantur Pontifici, coram quo genuflectunt, cantant, et desponsantur, modo praemisso. Omnibus ergo sic seriatim desponsatis, et ad loca sua reductis, omnes genuflexae simul levant in altum, et ostendunt dexteras manus cantantes hanc Antiphonam:
Annulo suo subarrhavit me Dominus meus Jesus Christus, et tamquam sponsam decoravit me corona.

Deinde Pontifex cum mitra surgit, et stans versus ad illas, dicit:

Bene + dicat vos Conditor coeli, et terrae, Deus Pater omnipotens, qui vos eligere dignatus est ad beatae Mariae Matris Domini nostri Jesu Christi consortium; ut integram, et immaculatam virginitatem, quam professae estis, coram Deo, et Angelis ejus conservetis; propositum teneatis; castitatem diligatis; patientiam custodiatis; ut coronam virginitatis accipere mereamini. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Post haec Pontifex cum mitra stans, iterum vocat illas in cantu inchoans, schola prosequente, hanc Antiphonam:
Veni, Sponsa Christi, accipe coronam, quam tibi Dominus praeparavit in aeternum.

Incepta Antiphona, sedet Pontifex cum mitra, et ea finita, praesentantur ei a paranymphis duae primae Virgines, ut prius, coram eo genuflexae. Ipse autem torquem, sive coronam accipiens, imponit capiti cujuslibet Virginis, seriatim singulis dicens:

Accipe coronam virginalis excellentiae, ut sicut per manus nostras coronaris in terris, ita a Christo gloria, et honore coronari merearis in coelis. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Et mox ambae simul decantant hanc Antiphonam:
Induit me Dominus cyclade auro texta, et immensis monilibus ornavit me.

Qua cantata, reducuntur a matronis praedictis ad loca sua; et aliae praesentantur, quae simili modo genuflectunt, cantant, et coronantur. Omnibus coronatis, et ad loca sua reductis, et stantibus, Pontifex deposita mitra surgit, et stans versus ad illas, dicit:

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Da, quaesumus, omnipotens Deus, ut hae famulae tuae, quae pro spe retributionis aeternae tibi Domino Deo desiderant consecrare, plena fide, animoque in sancto proposito permaneant. Tribue eis, Domine, humilitatem, castitatem, obedientiam, charitatem et omnium bonorum operum quantitatem: ut ad meritum aeternae gloriae possint pervenire. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Deinde omnibus simul genua flectentibus, Pontifex stans, ut prius, sine mitra, dicit hanc Orationem.

Oremus.
Te invocamus, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, super has famulas tuas, quae tibi voverunt pura mente, mundoque corde servire; ut eas sociare digneris inter illos centum quadraginta quatuor millia, qui virgines permanserunt, et se cum mulieribus non coinquinaverunt; in quorum ore dolus non est inventus; ita et has famulas tuas facias permanere immaculatas usque in finem. Per Immaculatum Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Qua finita, Virgines surgentes, simul cantant Antiphonam:
Ecce, quod concupivit, jam video, quod speravi, jam teneo: illi sum juncta in coelis, quem in terris posita, tota devotione dilexi.

Post haec Pontifex, junctis ante pectus manibus, dicit super illas, stantes humiliter inclinatas, benedictionem.

Deus, plasmator corporum, afflator animarum, qui nullam spernis aetatem, nullum sexum reprobas, nullam conditionem gratia tua ducis indignam, sed omnium aequalis creator es, et redemptor, tu has famulas tuas, quas ex omni numero gregis, ut bonus pastor, ad conservandam coronam perpetuae virginitatis, et castimoniam animae eligere dignatus es, tuae protectionis scuto circumtege, et ad omne opus virtutis et gloriae, magistrante sapientia, praepara, ut vincentes carnis illecebras, et illicita connubia recusantes, insolubilem Filii tui Domini nostri Jesu Christi copulam mereantur. His petimus, Domine, arma suggeras, non carnalia, sed Spiritus virtute potentia, ut, te muniente, earum sensus et membra, in earum corporibus, et animabus non possit dominari peccatum; ac sub tua gratia vivere cupientibus, nihil sibi defensor malorum, et inimicus bonorum de his vasis nomini tuo consecratis praevaleat vindicare. Omnem etiam nocivum calorem imber gratiae tuae coelestis extinguat, lumen vero perpetuae castitatis accendat; facies pudica scandalis non pateat, neque incautis occasionem tribuat negligentia delinquendi. Sitque in eis casta virginitas; sint ornatae pariter, et armatae fide integra, spe certa, charitate sincera; ut, praeparato animo ad continentiam, virtus tanta praestetur, quae superet diaboli universa figmenta; et contemnendo praesentia, futura sectentur; jejunia epulis carnalibus praeferant; lectiones sacras et orationes conviviis et potationibus anteponant; ut orationibus pastae, et eruditionibus expletae, illuminatae vigiliis, opus gratiae virginalis exerceant. His igitur virtutum armis has tuas famulas interius exteriusque communiens, praesta, inoffensum cursum virginitatis implere. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Tum Pontifex, accepta mitra, stans dicit sequentem benedictionem super illas genuflexas.

Benedicat vos Deus Pa+ ter, et Fi + lius, et Spiritus + Sanctus omni benedictione spirituali; ut manentes semper incorruptae, inviolatae, et immaculatae, sub vestimento sanctae Mariae, Matris Domini nostri Jesu Christi, requiescat suer vos spiritus septiformis gratiae, spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae, et pietatis: et repleat vos spiritus timoris Domini, fragiles solidet, invalidasque confirmet, pietate allevet, et mentes regat, vias dirigat, cogitationes sanctas instituat, actus probet, opere perficiat, charitate aedificet, sapientia illuminet, castitate muniat, scientia instruat, fide firmet, in virtute multiplicet, in sanctitate sublimet, ad patientiam praeparet, ad obedientiam subdat, sobrias protegat, et pudicas: in infirmitate visitet, in dolore relevet, in tentatione custodiat, in prosperitate temperet, in iracundia mitiget, in iniquitate emindet, infundat gratiam, remittat offensam, tribuat disciplinam. Ut his, et similibus virtutibus fultae, et sanctis operibus illustratae, illa semper studeatis agere, quae digna fiant remuneratione. Illum habeatis testem, quem habiturae estis judicem; et vos aptetis, ut praefulgentem gestetis in manu lampadem, intraturae sponsi thalamum, occurratis cum gaudio, et nihil in vobis reperiat foetidum, nihil sordidum, nihil occultum, nihil corruptum, nihil inhonestum, sed niveas, et candidas animas, corporaque lucida, atque splendida; ut, cum ille dies tremendus remunerationis justorum, retributionisque malorum advenerit, non inveniat in vobis ultrix flamma, quod urat, sed divina pietas, quod coronet; quas jam in hoc saeculo conversatio religiosa mundavit, ut ad tribunal aeterni Regis ascensurae, celsaque palatia, cum iisdem mereamini habere protectionem, qui sequuntur Agnum, et cantant canticum novum sine cessatione, illic percepturae praemium post laborem, semperque maneatis in viventium regione. Atque ipse benedicat vos de coelis, qui per crucis passionem humanum genus es dignatus venire in terris redimere, Jesus Christus Dominus noster, qui cum aeterno Patre, et Spiritu Sancto in unitate perfecta vivit, et regnat Deus, in saecula saeculorum. R. Amen.

Deinde Pontifex sedens cum mitra, publica voce anathema ponit, ne quis eas a divino servitio, quae vexillo castitatis subjectae sunt, abducat; nullus earum bona surripiat, sed ea cum quiete possideant, in hanc formam:

Auctoritate omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus, firmiter, et sub interminatione anathematis inhibemus, ne quis praesentes virgines, seu sanctimoniales a divino servitio, cui sub vexillo castitatis subjectae sunt, abducat, nullus earum bona surripiat, sed ea cum quiete possideant. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, maledictus sit in domo, et extra domum; maledictus in civitate, et in agro; maledictus vigilando, et dormiendo; maledictus manducando, et bibendo; maledictus ambulando, et sedendo; maledicta sint caro ejus, et ossa, et a planta pedis usque ad verticem non habeat sanitatem. Veniat super illum maledictio hominis, quam per Moysen in lege filiis iniquitatis Dominus permisit. Deleantur nomen ejus de libro viventium, et cum justis non scribatur. Fiat pars et hereditas ejus cum Cain fratricida, cum Dathan, et Abiron, cum Anania, et Saphira, cum Simone mago, et Juda proditore, et cum eis, qui dixerunt Deo: Recede a nobis, semitam viarum tuarum nolumus. Pereat in die judicii; devoret eum ignis perpetuus cum diabolo, et angelis ejus, nisi restituerit, et ad emendationem venerit. Fiat, fiat.

Tum dicitur Alleluia, sive ultimus Versus Tractus, vel Sequentiae, et cetera usque ad Offertorium inclusive, Virginibus in ordine suo manentibus.

Offertorio dicto, singulae Virgines consecratae, velatis capitibus, ad manus Pontificis in faldistorio ante medium altaris cum mitra sedentis, offerunt, coram eo genuflexae, quaelibet candelam accensam.

Interim parantur pro eis tot hostiae consecrandae, quot sunt ipsae numero. Facta oblatione, Pontifex cum mitra sedens lavat manus; deinde, deposita mitra, surgit, et prosequitur Missam, more consueto.

Secreta.

Oblatis hostiis, quaesumus, Domine, praesentibus famulabus tuis perseverantiam perpetuae virginitatis accommoda; ut apertis januis, summi Regis adventu, regnum coeleste cum laetitia mereantur intrare. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Postquam Pontifex se de Corpore, et Sanguine communicaverit, tum accedunt ad supremum gradum altaris Virgines ipsae binae et binae, et ibidem genuflectunt; Pontifex vero singulas communicat, et omnibus communicatis, ipsae Virgines ante altare, ut in Missa fuerunt genuflexae, simul cantant Antiphonam:
Mel et lac ex ejus ore suscepi, et sanguis ejus ornavit genas meas.

Interim Pontifex ablutionem sumit; tum accepta mitra, stans lavat manus, deinde perficit Missam.

Postcommunio.

Deus, qui habitaculum tuum in corde pudico fundasti, respice super has famulas tuae, et quae castigationibus assiduis postulant, tua consolatione percipiant. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Missa finita, Pontifex dat benedictionem solemnem.

Et quia in nonnullis monasteriis est consudetudo, quod loco Diaconissatus Virginibus consecratis datur facultas incipiendi horas canonicas, et legendi Officium in Ecclesia, Pontifex stans ante altare sine mitra, Virginibus consecratis coram eo genuflexis, dicit:

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Exaudi, Domine, preces nostras, et super has famulas tuas spiritum tuum bene+ dictionis emitte; ut coelesti munere ditatae, et tuae majestatis gratiam possint acquirere, et bene vivendi aliis exemplum praebere. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Tum sedet Pontifex, accepta mitra, et tradit Breviarium illis, ambabus manibus ipsum tangentibus, dicens:

Accipite librum, ut incipiatis horas canonicas, et legatis Officium in Ecclesia. In nomine Pa + tris, et Fi + lii, et Spiritus+ Sancti. R. Amen.

Surgit Pontifex, mitra deposita, et conversus ad altare incipit Hymnum Te Deum laudamus,quem chorus prosequitur usque ad finem.

Te Deum laudamus.
Te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem * omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, * tibi coeli et universae potestates.
Tibi Cherubim et Seraphim * incessabili voce proclamant:
Sanctus,
Sanctus,
Sanctus * Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra * majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus * Apostolorum chorus,
Te Prophetarum * laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus * laudat exercitus.
Te per orbem terrarum * sancta confitetur Ecclesia.
Patrem * immensae majestatis.
Venerandum tuum verum * et unicum Filium.
Sanctum quoque * paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae * Christe.
Tu Patris * sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem, * non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, * aperuisti credentibus regna coelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes * in gloria Patris.
Judex crederis * esse venturus.
Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni, * quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum Sanctis tuis * in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine, * et benedic haereditati tuae.
Et rege eos, * et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies * benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum, * et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto * sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, * miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos; * quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi; * non confundar in aeternum.

Et eo finito, duae ex choro dicunt:
V. Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis.

Respondet chorus:
R. A templo sancto tuo, quod est in Jerusalem.

Et Pontifex stans in cornu Epistolae altaris, conversus ad altare, ex libro ibidem super altari posito, dicit:

Actiones nostras, quaesumus, Domine, aspirando praeveni, et adjuvando prosequere; ut cuncta nostra oratio, et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Post haec Virgines consecratae revertuntur ad portam monasterii, ubi Pontifex eas coram se genuflexas praesentat Abbatissae similiter genuflexae dicens:

Vide, quomodo istas consecratas Deo serves, et repraesentes immaculatas; redditura pro eis rationem, ante tribunal sponsi earum, venturi judicis.

Tum Pontifex redit ad Ecclesiam, dicens:

Dominus vobiscum.
Initium sancti Evangelii secundum Joannem.
In principio, etc.

Et sacris vestibus depositis, vadit in pace.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 22:35, 09 Wrz 2012
Adancia
Administrator
 
Dołączył: 15 Paź 2006
Posty: 988
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dokąd.
Płeć: Kobieta

To teraz jak to wyglądało w praktyce. Smile

Przeżycie niezapomniane, tak w ogóle. Drżenie, pokój, szczęście takie, że podobno iskierki pryskały z ocząt, jak mówili świadkowie. Trema, może nie straszliwa, że zapomnę, co po czym i w ogóle. No, jakoś się udało. Ściąga leżała przede mną na klęczniku... Smile

Kilka uwag technicznych dla zainteresowanych: ten kawałek pontyfikału zawiera niesamowicie dużo opcji do wyboru, więc obrzęd mojej konsekracji wcale nie musiał być identyczny z dowolna inną liturgią tego typu. Po drugie, trzeba wszystko uzgodnić z ceremoniarzem, który z kolei uzgadnia wszystko z biskupem. Po trzecie, zwykle przeddzień odbywa się próba generalna w katedrze (czy gdziekolwiek konsekracja ma być), żeby biedactwo nie pogubiło się ani nie zabiło na schodkach.

Więc zastrzegając, że opisuję konkretną liturgię mojej konsekracji, nie liturgię wzorcową czy jedynie obowiązującą - to było tak:

Msza zaczyna się w zakrystii wspólną modlitwą wszystkich zaangażowanych w liturgię. U mnie było po łacinie. Smile Potem ustawia się procesja, konsekrantka Smile idzie zaraz za krzyżem, pół kroku za nią towarzyszące jej dziewice już konsekrowane (jeśli są, warto je wykorzystać, bardzo pomagają, dyskretnie podpowiadając, co teraz). Z tyłu cała reszta służby liturgicznej, diakoni, celebransi, na końcu biskup - ale to oni już wiedzą jak i nas to niewiele obchodzi. Razz Procesja podchodzi pod ołtarz (u mnie śpiewali hymn do Ducha Świętego, zgodnie z moim życzeniem absolutnie wszystkie istniejące zwrotki), z boku był przygotowany klęcznik i kilka krzeseł - ustawiamy się na właściwym miejscu i normalnie zaczyna się Msza.Pierwsza niezwykłość jest po ewangelii. Nazywa się to "wezwanie" i głównie polega na wymienieniu konsekrantek z imienia i nazwiska, a one potwierdzają swoją obecność. Jak w całym obrzędzie jest kilka form do wyboru. U mnie było to tak, że formułkę wezwania odczytał mój ksiądz formator, a ja odpowiadałam z miejsca, nie wychodząc. Potem się siada i jest homilia. Swoją drogą, dobra chwila na pierwsze ochłonięcie. Smile

Po homilii konsekrantka wychodzi na środek (dywanik...), biskup wychodzi na schodki przed ołtarz i odbywa się rozmowa. Rozmowa polega na zadaniu trzech konkretnych pytań zawierających deklarację woli konsekracji, czyli życia w dziewictwie do śmierci, naśladowania Chrystusa i zaślubienia Pana. Biskup zadaje pytania, a konsekrantka odpowiada "chcę" - oczywiście zakładając, że istotnie chce. Jeśli nie, koniec zabawy, idziemy do domu, Razz Mszę kończą bez nas.

Chciałam. Bardzo. Smile To jest ten moment.Bogu niech będą dzięki - odpowiedział mi Kościół po moim trzecim "chcę". A ja zdaję sobie sprawę, że to moje "chcę" było pełne radości zmieszanej z typową babską zadziornością i... nieco prowokujące. Razz

Potem jest litania do Wszystkich Świętych.
Na moją wyraźną prośbę pozwolili mi się położyć - to trzeba uzgodnić i trzeba też dobrać strój tak, żeby nie wyszło śmieszno ni straszno, bo szkoda tak przecudnego momentu... Gdyby co, to lepiej na litanii po prostu klęczeć.Dla patrzących to chyba jest najbardziej emocjonalny moment całego obrzędu konsekracji, mimo że w zasadzie nic jeszcze się nie dzieje. Przynajmniej na początku. Bo na końcu pada prośba, aby "tę swoją służebnicę pobłogosławił, uświęcił i konsekrował". Czyli tu coś się zaczyna dziać.

Z punktu widzenia leżącego - emocji, oczywiście, też cała masa. Świadomość, że jestem niczym, a On jest Wszystko. Prośba o wierność, o moc dochowania wierności. Z poziomu podłogi. I że Kościół modli się nade mną. Z ziemi i z nieba.

Litania się kończy. Leżę dalej. Biskup odmawia nade mną krótką modlitwę - za mnie. Pada "amen", wstaję. Zostaje ślad na dywanie. Razz

Moja "rota ślubna", trzy linijki tekstu składanych ślubów, padła ze środka kościoła, z pozycji stojącej.


Pontyfikał ma w tym miejscu opcję "hołdu lennego", kiedy konsekrantka podchodzi do biskupa, klęka i wkłada złożone ręce w dłonie biskupa, i dopiero wypowiada ten tekst. U mnie biskup zdecydował, że nie. Może dlatego, że jest to kolejna bardzo emocjonalna chwila - w końcu kontaktu fizycznego - i nie każdy musi tego chcieć. A może po prostu dlatego, żeby - zgodnie z moją prośbą - maksymalnie uprościć mi obrzęd i darować mi pałętanie się tam i z powrotem po katedrze.

Po wygłoszeniu roty ślubnej następuje modlitwa konsekracyjna. Serce liturgii. Znów przeżycie niesamowite.


Klęczałam na moim dywaniku - od chwili zakończenia homilii nie ruszyłam się z miejsca, wszystko działo się na środku dywanika przed ołtarzem.

Po zakończeniu modlitwy - długaśna jest, a mi mignęła przez świadomość, przez czas - następuje ostatni ciekawy element obrzędu, wręczenie oznak konsekracji. Wstaję, podchodzę do biskupa - trzeba było pokonać dwa schodki, klęknąć na trzecim. Smile Tremy już teraz żadnej. Już jest "po". Dokonało się, nic tego nie wytrze.Biskup mówi krótki tekst objaśniający znaczenie obrączki, odpowiadam: amen, wyciągam rękę, on mi zakłada obrączkę. Potem krótki tekst o brewiarzu, odpowiadam: amen, biorę brewiarz, odchodzę na miejsce.

Wrażenia? Z chwilą założenia obrączki opadło już całkowicie wszelkie napięcie. Totalny pokój.

Uwagi techniczne:
Pontyfikał ma wersję z założeniem w tym miejscu welonu. Jakoś nie miałam ochoty - ale gdyby ktoś miał, to jest do uzgodnienia.
Obrączkę i brewiarz trzeba sobie kupić i przywieźć. Razz Jakie kupisz, takie dostaniesz.
Nie, nie miałam spuchniętych palców. Smile Weszło elegancko.

Potem dalej dzieje się Msza - od ofiarowania. Na "znak pokoju" biskup wyszedł do mnie przed ołtarz, podeszłam, podaliśmy sobie ręce. Komunia w Chlebie i Winie, konsekrantka podchodzi pierwsza. Trzeba uzgodnić, czy stoi, czy klęka, wszystko zależy od miejscowych zwyczajów. Błogosławieństwo może być uroczyste albo zwykłe, ja miałam krótkie, poprzedzone serdecznymi, bardzo osobistymi życzeniami Smile od biskupa.

Zaczyna się pieśń końcowa (u mnie była "Barka"), formuje się procesja, konsekrantka ustawia się za krzyżem, procesja wychodzi.Zakończenie liturgii w zakrystii, krótką łacińską modlitwą. Smile

U mnie już w zakrystii były kwiaty, podziękowania i pierwsze życzenia. Kwiaty przywiozłam z domu (trzeba zatroszczyć się o flakon z wodą) - po jednej pięknej róży (niekoniecznie białej Smile dla wszystkich Ważnych, czyli dla biskupa, formatora, mojego proboszcza, proboszcza miejsca (katedry) i ceremoniarza. Możliwe jest publiczne podziękowanie na koniec liturgii, jeśli ktoś lubi - ale to koniecznie trzeba uzgodnić.

Goście z życzeniami czekali na schodach katedry.


Wszystkie otrzymane kwiaty zostawiłam w katedrze - i to też warto wcześniej uzgodnić. Smile

A potem już tylko Radość. I nie mogę się nadziwić Łasce - skąd, dlaczego ja. Co Mu się mogło we mnie spodobać. I że naprawdę, naprawdę, naprawdę - na wieczność. Smile


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Adancia dnia Nie 22:37, 09 Wrz 2012, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
nowe ordo
Forum Vitam curare Strona Główna -> De virginibus :)
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin